روند فارغ التحصیلی

چهار شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵
۵۶۸۶ بازدید
روند فارغ التحصیلی

مراحل فراغت از تحصیل و شرایط دریافت مدرک پایان تحصیلات

 

الف ) زمان فراغت از تحصیل دانشجویان و آخرین ترم تحصیلی دانشجو

آخرین ترم تحصیلی دانشجو، نیمسالی است که حتی با کمترین واحد درسی (بارعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی) مانده، واحدهای درسی خود را انتخاب و ثبت نموده و به صورت رسمی و حضوری اشتغال به تحصیل داشته و در پایان ترم در امتحانات شرکت و موفق به گذراندن کلیه واحدهای درسی خود گردیده است.

تذکر 1 : براساس آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و تاریخ فراغت از تحصیل زمانی است که آخرین نمرۀ درسی دانشجو(اعم از تک درس، پروژه و کارآموزی) توسط استاد به اداره آموزش تحویل داده می شود.

تذکر 2 : دانشجویانی که دروس پروژه و کارآموزی آنان بیش از یک نیمســال (بعد از آخرین ترمی که رسماً انتخاب واحد کرده و در کلاس حضور داشته اند) ادامه پیدا می کند برای دروس مذکور کلمۀ حذف آموزشی درج می شود که در صورت داشتن سنوات بایستی در ترم بعد مجدد آن درس اخذ و حداکثر تا پایان نیمسال تحصیلی بعد به نمرۀ قطعی تبدیل شود.

تذکر خیلی مهم :

فارغ التحصیلان گرامی اگر برای تکمیل پرونده ، تسویه حساب و پیگیری مراحل اتمام تحصیل و مشخص نمودن وضعیت تحصیلی خود اقدام ننمایید عواقب ناشی از آن برعهده شخص شما می باشد.

ضمناً تأخیر در این امر شما را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد که بخشی از آنها عبارت است از :

ورود با غیبت به نظام وظیفه و مشمول اضافه خدمت خواهند شد.

منع ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر.

به تعویق افتادن صدورمدارک تحصیلی

توجه : معافیت تحصیلی شما (صادره از ناجا) بلافاصله بعد از اتمام آخرین ترم تحصیلی ، ابطال و به ناجا اعاده می گردد.

 

ب ) شرایط فراغت از تحصیل

1 – کامل بودن پرونده شامل :

موجود بودن اصل مدرک مقطع قبلی  یا گواهی موقت در پرونده

کاردانی : اصل یا گواهی موقت دیپلم بهمراه ریزنمرات ، تاییدیه تحصیلی ، شناسنامه ( همه صفحات) ، کارت ملی هوشمند و عکس

کارشناسی پیوسته : اصل یا گواهی موقت دیپلم و پیش دانشگاهی بهمراه ریزنمرات هردو مقطع ، تاییدیه تحصیلی  ، شناسنامه ( همه صفحات) ، کارت ملی هوشمند و عکس

کارشناسی ناپیوسته : اصل گواهینامه موقت یا اصل مدرک فوق دیپلم ، تاییدیه تحصیلی فوق دیپلم و ریزنمرات ، شناسنامه ( همه صفحات) ، کارت ملی هوشمند و عکس
کارشناسی ارشد : اصل یا گواهی موقت مدرک لیسانس، تاییدیه تحصیلی مقطع لیسانس و ریزنمرات ، شناسنامه ( همه صفحات) ، کارت ملی هوشمند و عکس

2 – نداشتن مشکل آموزشی شامل :

گذراندن کلیه واحدهای درسی.

داشتن معدل کل 12 به بالا برای کاردانی و کارشناسی
داشتن معدل کل 14 به بالا برای کارشناسی ارشد

دریافت موافقت ادامه تحصیل از کمیسیون موارد درصورت افزایش سنوات

دریافت موافقت ادامه تحصیل از کمیسیون موارد خاص درصورت مشروطی

3 – نداشتن بدهی شهریه و تسویه حساب با کلیه قسمتهای مندرج در گردش تسویه  حساب بصورت سیستمی.

پ ) مراحل انجام تسویه حساب (جهت فراغت از تحصیل)


دانشجویان گرامی جهت انجام امور فراغت باید بعد از ثبت همه نمرات اقدام به ارسال درخواست فراغت نمایند، جهت ارسال درخواست از طریق پرتال دانشجویی بخش مکاتبات اداری  << فرم های درخواستی <<  فرم تسویه حساب مربوط به فراغت از تحصیل را کامل و ارسال نمایند بعد از ارسال درخواست روز های زوج ساعت 9 الی 12 بصورت حضوری بهمراه کارت دانشجویی به اداره آموزش واحد فارغ التحصیلان مراجعه فرمایید.
دانشجویان گرامی باید برای بررسی و تایید دانش نامه  توسط سامانه وزارت علوم مبلغ 100/000 تومان را از طریق پرتال دانشجویی واریز نمایند.
هچنین جهت پیگیری درخواست خود می توانید از بخش "کارتابل درخواست" تسویه ارسالی خود را باز کرده در سمت چپ درخواست منوی گردش ها در پرتابل دانشجویی نسبت به مشاهد مراحل تایید شده اقدام فرمایید.

تذکر : همراه داشتن کارت دانشجویی و سایر کارتهای صادره از این موسسه الزامی است.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند
ساعات پاسخگویی حضوری کارشناسان دانش آموختگی
روز های زوج ساعت 9 الی 12
و پاسخگویی تلفنی هروز  از ساعت 12 الی 14 می باشد.
شماره تلفن تماس با واحد فارغ التحصیلان  38219068

 

ت ) مراحل دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی و معرفی به ناجا به محض فراغت از تحصیل

دانشجویان مشمول خدمت سربازی باید پس از انجام مراحل فارغ التحصیلی با دریافت فرم اتمام معافیت تحصیلی به سازمان نظام وظیفه عمومی معرفی شوند که پس از صادر شدن فرم مربوطه، یک نسخه از فرم مذکور توسط دانشجو جهت ثبت به پلیس +10 تحویل داد ه می شود.

تذکر 1 : فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی بهتر است حداقل 2 ماه مانده به پایان فرجه شش ماهه تا یکساله پس از تاریخ فارغ التحصیلی ، نسبت به معرفی خود به نظام وظیفه اقدام نمایند.

 

ث ) شرایط دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

توجه : گواهی نامه موقت پایان تحصیلات به شخص دانشجو یا وکیل قانونی او (با وکالتنامه محضری) ارائه می شود.

1 – مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه و ارائه مدارک مربوطه(کارت پایان خدمت ، گواهی اشتغال به خدمت ، برگ اعزام به خدمت)

2 – به همراه داشتن دو قطعه عکس جدید.

3 – تکمیل فرم تحویل مدرک مبنی بر دریافت اصل گواهینامه مذکور و ریزنمرات

 

ج ) شرایط ارسال تأییدیه تحصیلی به دانشگاههای متقاضی سراسر کشور و محل اشتغال به کار فارغ-التحصیلان(ارگانهای دولتی یا خصوصی)

تذکر : ارائه تأییدیه تحصیلی به فرد فارغ التحصیل شده اکیداً ممنوع بوده و فقط به صورت محرمانه (در صورت داشتن شرایط ذیل)به محل درخواست ارسال می گردد.

1 – نامه درخواست رسمی تأییدیه تحصیلی از طرف دانشگاه متقاضی یا ازمحل اشتغال به کار .

در صورتی که گواهی نامه موقت پایان تحصیلات، دانشنامه و ریزنمرات شخص مفقود شود مراحل زیر انجام می پذیرد :

گواهینامه موقت پایان تحصیلات :

1 – تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه نفررسیده باشد.

2 – تایید یکی از امضاها بوسیله یکی از مراجع رسمی درج شده در فرم و ارائه آن به امور فارغ التحصیلان.

3 – صدور المثنی گواهینامه موقت پایان تحصیلات از طرف امور فارغ التحصیلان.

 

دانشنامه یا گواهینامه دایم :

1 – تهیه استشهاد محلی

2 – تایید آن به وسیله یکی از مراجع رسمی درج شده در فرم

3 – تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی و ارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی توسط امور فارغ التحصیلان.

4 – نشر آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار در سه نوبت (هر دو ماه یک بار به هزینه شخص متقاضی)

5 – تسلیم اولین روزنامه منتشره متضمن آگهی ذکر شده به امور فارغ التحصیلان.

6 – صدور المثنی دانشنامه توسط موسسه.

(۰) دیدگاه