مرکز آموزش های آزاد اقبال لاهوری

۱۵۳۴ بازدید
مرکز آموزش های آزاد اقبال لاهوری

مرکز آموزش های آزاد اقبال لاهوری

مرکز آموزش های آزاد اقبال لاهوری متولی برگزاری دوره های کوتاه مدت، تخصصی و کاربردی، دوره های آمادگی برای آزمون های ارشد و دکتری، زبان انگلیسی و در تمامی رشته ها با هدف ارتقا سطح مهارت های دانشجویان عزیز تشکیل شده است. عناوین برخی از دوره ها به شرح ذیل است.

مشاهده سایت مرکز آموزش های آزاد

(۰) دیدگاه