برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع همه با هم به سوی زندگی عاری از اعتیاد

۷۹۵ بازدید
برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع همه با هم به سوی زندگی عاری از اعتیاد

واحد سلامت موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار می کند:

 نمایشگاه عکس با موضوع "همه با هم به سوی زندگی عاری از اعتیاد"

زمان: 1 الی 7 آذرماه 95  

مکان : محوطه ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری                                                       

منتظر حضور سبزتان هستیم

(۰) دیدگاه