شورای برنامه ریزی مرکز مشاوره

۱۰۲ بازدید

اعضای شورای مشاوره عبارتند از :

 

•    رئیس مؤسسه جناب آقای دکتر نوعی
•    معاون دانشجویی و مدیر فناوری اطلاعات جناب آقای مهندس فاضل نسب
•    مدیر امور فرهنگی و مدیر گروه معارف حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای گلستانی
•    مدیر خدمات آموزشی جناب آقای دکتر نشاطی
•    مدیر کیفیت و بهره‌وری مخابرات خراسان رضوی و عضو کانون کارآفرینی موسسه جناب آقای مهندس امیری
•    عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی جناب آقای دکتر عبدخدایی
•    عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی جناب آقای طالبیان
•    مسئول مرکز مشاوره دانشجویی سرکار خانم درگاهیان
•    مسئول امور فرهنگی سرکار خانم علی‌نژاد
(۰) دیدگاه