سابقه علمی پژوهشی مسئول مرکز

۱۷۴ بازدید

ریحانه درگاهیان

روانشناس بالینی

مسئول مرکز مشاوره دانشجویی موسسه اقبال لاهوری

 

  • سوابق تحصیلی 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی – دانشگاه تربیت معلم تهران -  1390

کارشناسی روانشناسی بالینی- دانشگاه تربیت معلم تهران- 1387

گواهی مربیگری دوره های مهارت های زندگی- مرکز مشاوره وزارت علومم و فناوری 1388

 

  • سوابق شغلی

روانشناس بالینی- مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تهران به مدت 2 سال – 1388

دوره کارآموزی- بیمارستان روانپزشکی آزادی به مدت 80 ساعت – 1389

برگزاری دو دوره کارگاه مهارت‌های زندگی- دانشگاه تربیت معلم تهران- 1388

 

 

  • سوابق پژوهشی

- یاریاری، فریدون؛ حق شناس؛ زینب؛ درگاهیان، ریحانه.(1391). بررسی نگرش دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران. ششمین سمینار بهداشت روان دانشجویان.

-  درگاهیان، ریحانه؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر و شمس، جمال.(1390). اثربخشی درمان فراشناختی بر بهبود باورهای فراشناختی، نشخوار فکری و علایم افسردگی. فصلنامه مطالعات بالینی دانشگاه علامه.

- درگاهیان، ریحانه؛ عبدالهی، مریم و سنگری، علی اکبر.(1391). نقش تعدیل کنندگی جنسیت در رابطه سبک‌های دلبستگی و تاب آوری. ششمین سمینار بهداشت روان دانشجویان

- نوری، ربابه؛درگاهیان، ریحانه؛ عبدالهی، مریم و سنگری، علی اکبر. (1389). سبک های دلبستگی، طرحواره های ناسازگارانه و مقابله با استرس- پنجمین سمینار بهداشت روان دانشجویان

- نوری، ربابه؛ عبدالهی، مریم؛ درگاهیان، ریحانه و  سنگری، علی اکبر.(1389). طرحواره های ناسازگارانه، راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری. پنجمین سمینار سراسری بهداشت روان

- حق شناس، زینب و درگاهیان، ریحانه.(1390). کتاب مهارت های مقابله خلاقانه کودکان. انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم تهران. زیر چاپ

(۰) دیدگاه