سمینار رایگان "خلاقیت و ایده پردازی مبتنی بر اسکیس"

۲۲۹۵ بازدید
سمینار رایگان "خلاقیت و ایده پردازی مبتنی بر اسکیس"

سمینار رایگان "خلاقیت و ایده پردازی مبتنی بر اسکیس"
با حضور مهندس جهانشاهی
دوشنبه 21 فروردین ساعت 12
سالن اجتماعات موسسه اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه