کسب مقام سوم آقای مهدی معصومی را در مسابقات بدمینتون دانشگاه ها

۱۱۹۲ بازدید
کسب مقام سوم آقای مهدی معصومی را در مسابقات بدمینتون دانشگاه ها

کسب مقام سوم آقای مهدی معصومی دانشجوی رشته مهندسی عمران موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری را در مسابقات بدمینتون دانشگاه های سراسری ، آزاد ، غیر انتفاعی و پیام نور خراسان رضوی ، شمالی و جنوبی راب ه ایشان و  خانواده موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری تبریک میگوییم.

 

(۰) دیدگاه