نشستهای تخصصی گفتگو درباره اندیشه ایرانشهری

چهار شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۶
۱۷۰۷ بازدید
نشستهای تخصصی گفتگو درباره اندیشه ایرانشهری

 ایران فراتر از مرزهای جغرافیایی گذشته و اکنون و آینده، نه تنها یک مصداق سرزمینی و بستر اندیشیدن و زیستن ایرانیان، که مفهومی بیانگر و نشاندهنده سپهری که دربرگیرنده گونه نگریستن ایرانیان در جهان ایرانی و شیوه تفسیر و دریافت جهان در خرد و اندیشه ایرانیان و بازتاب آن در زندگی و آداب و سنن ایرانی است. جغرافیای این مفهوم در گفتار دانشورانی چون "شهریار عدل" و "سید جواد طباطبایی"، «جهان ایرانی» یا «سرزمین فرهنگی ایران» نامیده میشود.

 گونه نگرش، دریافت و تفسیر واقعیت های جهانی و نحوه بازتابش آن در زندگی ایرانیان، در داستان ایرانی جهان شکل گرفته و در گذار روزگاران دراز، پخته شده و در هنگامه های مقارن با اوجگیری تمدن ایرانی، صیقلی و درخشان شده ونور آن چشم جهانیان را خیره کرده، و گاه نیز همچون آتش زیر خاکستر سنتها، عادتها و گریزها از خرد ورزی نهان شده و در انتظار آشکاری و تابندگی مانده است.

 شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی) برای تبیین مبانی و مفاهیم مقوم خرد و آداب ایرانشهری (اندیشه ایرانشهری) و گفتگو درباره پیوندگاه های جغرافیایی و تاریخی آن و اندیشیدن درباره راههای از زیر خاکستر به درآوردن آن آتش تابان، نشستهای تخصصی‌ای را برنامهریزی و ابتدا در تهران و سپس در شهرهای گوناگون ایران اجرا کرده است. در ادامه آن برنامه ها، رشته ای از این نشست ها در تابستان 1396 در مشهد با مدیریت علمی و اجرایی گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، برگزار خواهد شد.

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی) برای تبیین مبانی و مفاهیم مقوم خرد و آداب ایرانشهری ( اندیشه ایرانشهری) و گفتگو در باره پیوندگاه های جغرافیایی و تاریخی آن و اندیشیدن در باره راه های از زیر خاکستر به درآوردن آن آتش تابان، نشست هایی تخصصی را برنامه ریزی و ابتدا در تهران و سپس در شهرهای گوناگون ایران اجرا کرده است. در ادامه آن برنامه ها، رشته ای از این نشست ها در تابستان سال 1396 در مشهد، به مدیریت علمی و اجرایی موسسه آموزش عالی اقبال، به ترتیب زیر برگزار خواهد شد:

نخستین جلسه از سلسله نشست های اندیشه ایرانشهری، درتاریخ چهارشنبه 21 تیرماه 1396ساعت 18 الی 20 در محل سالن همایشهای موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و با حضور و گفتگوی آقایان دکتر "سید جواد طباطبایی" و " محمد حسین پاپلی یزدی"،  در محل سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد- واقع در مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان 9-  برگزار خواهد شد. عنوان گفتگو در این نشست " پرسش و آموختن از خرد ایرانشهری" می باشد.

برنامه اجرایی اولین نشست به این ترتیب است:

  • گزارش دبیر و افتتاحیه: 5 دقیقه
  • سخنرانی اصلی: حدود 40 دقیقه
  • گفتگوی اصلی: حدود 35 دقیقه
  • پرسش و پاسخ کتبی و شفاهی حاضران: حدود 60 دقیقه

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و کمیته علمی نشست های اندیشه ایرانشهری امیدوارند که با تداوم این نوع نشست ها و گفتگوها در حوزه های گوناگون، از جمله در باره توسعه پایدار شهری، بازآفرینی شهری، اخلاق حرفه ای معماری و شهرسازی و. . . اسبابی برای پویایی اندیشه ورزی در حوزه های مبنایی و عملی طراحی و ساخت فضای کالبدی در مقیاس های گوناگون، فراهم آید.

(۰) دیدگاه