مزایده تریا (بوفه) موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۱۵۶۸ بازدید
مزایده  تریا (بوفه) موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری


مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد با حدود 2500 دانشجو در نظر دارد مزایده مربوط به واگذاری تریا (بوفه) را از طریق -مزایده عمومی واگذار نماید

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 96/04/21  لغایت96/04/26

مهلت تحویل اسناد: پایان وقت اداری96/04/27

محل دریافت اسناد مزایده-مناقصه: بلوار سرافرازان –سرافرازان9-امور دانشجویی

همچنین دریافت فرم  از طریق این لینک نیز امکان پذیر می باشد

تلفن: 05138218830

 

 

(۰) دیدگاه