فرم‌های دانشجویی

۱۳۸۲ بازدید
فرم‌های دانشجویی

فرم های مورد نیاز دانشجویان ارشد :

مراحل انتخاب پایان نامه بصورت مرحله به مرحله

فرمت نوشتن پایان نامه

فرم 1- درخواست تصویب سمینار کارشناسی ارشد

فرم 2- درخواست تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-تقاضای دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 4-درخواست داوری پایان نامه ارشد

فرم 5- دعوت نامه داور پایان نامه ارشد

فرم 6- آگهی دفاع پایان نامه ارشد

فرم 7-ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 8-صفحه پشت جلد و عنوان فارسی پایان نامه

فرم 9-صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه

فرم 10 -تعهد نامه پایان نامه

فرم11- درخواست تغییر شیوه دانش آموختگی

 

فرم های دیگر مقاطع :

- فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی

- بررسی مشکل دانشجو

- ارئه به استاد

- حذف تکدرس

- فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی و مهمانی

- درخواست مهمانی به دانشگاه دیگر

- فرم مرخصی تحصیلی

- حذف ترم

- فرم تطبیق واحد

- فرم انتخاب پروژه

- فرم اعلام نمره پروژه

- فرم حذف نیمسال تحصیلی

- فرم تحویل مدرک

- تقاضای کارت دانشجویی المثنی

(۰) دیدگاه