فرم‌های دانشجویی

۱۸۱۹ بازدید
فرم‌های دانشجویی

فرم‌های مورد نیاز دانشجویان ارشد :

 

مراحل انتخاب پایان نامه بصورت مرحله به مرحله

آیین نامه و فرمت نوشتن پایان نامه

فرم 1- درخواست تصویب سمینار کارشناسی ارشد

فرم 2- درخواست تصویب پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 3-تقاضای دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 4-درخواست داوری پایان نامه ارشد

فرم 5- دعوت نامه داور پایان نامه ارشد

فرم 6- آگهی دفاع پایان نامه ارشد

فرم 7-ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم 8 -صورتجلسه دفاع از پایان نامه ارشد

فرم 9-صفحه پشت جلد و عنوان فارسی پایان نامه

فرم 10-صفحه عنوان انگلیسی پایان نامه

فرم 11 -تعهد نامه پایان نامه

فرم 12-مشخصات پایان نامه به فارسی

فرم 13-مشخصات پایان نامه به انگللیسی

فرم 14- درخواست تغییر شیوه دانش آموختگی

فرم 15- فرم اعلام نمره سمینار ارشد

 

فرم‌های دیگر مقاطع :

 

- فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی

- بررسی مشکل دانشجو

- ارئه به استاد

- حذف تکدرس

- فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی و مهمانی

- درخواست مهمانی به دانشگاه دیگر

- فرم مرخصی تحصیلی

- حذف ترم

- فرم تطبیق واحد

- فرم انتخاب پروژه

- فرم اعلام نمره پروژه

- فرم حذف نیمسال تحصیلی

- فرم تحویل مدرک

- تقاضای کارت دانشجویی المثنی

(۰) دیدگاه