اعلام اسامی برندگان مسابقه فرهنگی « چشمه نور »

۸۶ بازدید

اعلام اسامی برندگان مسابقه فرهنگی « چشمه نور »
1- سرکار خانم اکرم صابری
2- جناب آقای موسوی زاده
برندگان می توانند برای دریافت جوایز خود ، در روزهای زوج ازساعت 10الی 13 در تاریخ های
شنبه 28/3/90 و دوشنبه30/3/90  به واحد فرهنگی مراجعه نمایند .

 

اعلام اسامی برندگان مسابقه فرهنگی « چشمه نور »
1- سرکار خانم اکرم صابری
2- جناب آقای موسوی زاده
برندگان می توانند برای دریافت جوایز خود ، در روزهای زوج ازساعت 10الی 13 در تاریخ های
شنبه 28/3/90 و دوشنبه30/3/90  به واحد فرهنگی مراجعه نمایند .

(۰) دیدگاه