هفته معرفی مشاغل

۹۵۶ بازدید
هفته معرفی مشاغل

ارتباط صحیح و کامل بین صنعت، آموزش و پرورش و دانشگاه کلید اصلی رشد و پیشرفت جوامع در دنیای امروز می باشد، جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال توسعه نیازمند رشد و توسعه های متوازن و هماهنگ است تا با هماهنگی بین این نهادها جهت دهی مناسبی برای نوجوانان و جوانان ایجاد نمایند، تا بتوانند علایق و توانایی های خود را محک بزنند و تصمیمی درست برای آینده شغلی خود اتخاذ کنند. آموزش در صنعت و شناخت صنایع مختلف به دانش آموزان این امکان را می دهد تا با ایجاد شناختی درست در زمینه صنایع مختلف و سرمایه گذاری بیشتر در ابعادی خاص از علایق خود، انتخاب بهتری در رشته تحصیلی دانشگاهی خود و در نتیجه آینده کاری خود داشته باشند،بدین منظور الزامی است تا نظام ها و نهادهای مختلف اجتماعی در راه نیل به این هدف از هماهنگی و ارتباطی پویا برخوردار باشند و با ارتباطات متقابل خود، راه رسیدن به توسعه متوازن را هموار سازند. 

 در راستا هفته معرفی مشاغل نمایشگاهی با همکاری موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و اداره کل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان میراث فرهنگی به مدت2روز از تاریخ 98/02/10در مجموعه توریستی پدیده شاندیز  برگزار گردید.

دفتر ارتباط با جامعه موسسه که مسئولیت برگزاری این رویداد را بعهده داشت در بخش غرفه های موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به معرفی دستاوردهای گروه های آموزشی و  فارغ التحصیلان موسسه پرداخته بود، و همچنین در سایر غرفه ها، دستاوردهای هنرستان ها، مراکز فنی و حرفه ای و محصولات صنایع دستی  نیز ارائه شد که فرصت مغتنمی جهت معرفی برخی مشاغل و مهارتها برای بازدیدکنندگان بود.

 

 

 

(۰) دیدگاه