اعلام اسامی برندگان مسابقه فرهنگی « چشمه نور »

۶۴ بازدید

اعلام اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی « حدیث راه عشق »

اعلام اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی « حدیث راه عشق »
1- آقای محمدرضا حسن زاده نوغانی
2-  آقای حسن عفت جاجرم
3-آقای محمد نوری
4- آقای سید محمد موسوی
5- آقای سید حسین خوانیکی
برندگان می توانند برای دریافت جوایز خود همراه باارائه کارت دانشجویی ، در روزهای زوج ازساعت 10الی 13 در تاریخ های شنبه 3/28/ 90 و دوشنبه 30  /90/3  به واحد فرهنگی مراجعه نمایند .

 

(۰) دیدگاه