حضور باشگاه دانشگاهی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نمایشگاه روز ملی صنعت

پنج شنبه ۲۰ تير ۱۳۹۸
۱۰۰۸ بازدید
حضور باشگاه دانشگاهی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در نمایشگاه روز ملی صنعت

افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی را به همراه دارد، کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم، سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت و همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور، آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصین صنعت و دانشگاه در جهت رفع موانع و تنگناهای موجود اثرات بسزایی را در این زمینه داشته است..
بدین منظور در روز ملی صنعت که هر ساله بمنظور تقدیر و تکریم صنایع فعال و اثر گذار در اقتصاد منطقه ای و استان برگزار میگردد، امسال نیز در مکان نمایشگاه بین المللی مشهد در تاریخ98/4/13برگزار شد. در این راستا با همکاری دفتر ارتباط با جامعه موسسه و باشگاه دانشگاهی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، غرفه ای بمنظور معرفی بخشی از دستاوردهای دانشجویان به نمایش و معرفی گذارده شد، که از استقبال خوب صاحبان صنایع و مدعوین نمایشگاه برخوردار شد.

 

(۰) دیدگاه