کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی آغاز شد

۴۱ بازدید

مدیریت فرهنگی برگزار می کند:

سلسله کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی با حضور سرکار خانم بهفر مشاور و روانشناس سازمان بهزیستی آغاز شد.

زمان پنجشنبه ها ساعت 12 الی 14 کلاس 22 ساختمان شماره یک

حضور دانشجویان عزیز در کلاس منوط به انجام ثبت نام در دفتر مدیریت فرهنگی می باشد.

(۰) دیدگاه