نشست دوستانه مسئولین فرهنگی و دانشجویی با دانشجویان خوابگاه بهجت

۶۸ بازدید

در این نشست که در روز شنبه 91/1/26 ساعت 18 الی 20:30 در فضایی کاملا دوستانه و مفرح بین مسئولین فرهنگی...

در این نشست که در روز شنبه 91/1/26 ساعت 18 الی 20:30 در فضایی کاملا دوستانه و مفرح بین مسئولین فرهنگی -دانشجویی و دانشجویان خوابگاه بهجت انجام گرفت، به مسائل و مشکلات موجود در خوابگاه، نظرات و پیشنهادات فرهنگی دانشجویان، انتظارات آنها از مسئولین، مباحثی در خصوص شناخت و خودآگاهی و در نهایت اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی به ویژه برگزاری تور حضرت برای دانشجویان خوابگاهی پرداخته شد.

در این جلسه مسئول محترم فرهنگی خانم علی نژاد، مسئول امور دانشجویی خانم صابری و کارشناس امور فرهنگی خانم تراب پور در بین جمعی از دانشجویان خوابگاه حضور یافته و به حرفهای ناگفته آنان گوش سپردند. دانشجویان نیز درخصوص برنامه های مورد علاقه و امکانات مورد نیازشان در خوابگاه و برگزاری مستمر این جلسات و تداوم ارتباط با مسئولین تأکید ویژه داشتند.

(۰) دیدگاه