درباره گروه ادبیات نمایشی

يك شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸
۱۹۸۲ بازدید
درباره گروه ادبیات نمایشی

 در جهان امروز هنر نمایش به عنوان یکی از شاخصه‌های تمدن معرفی می گردد و از طریق آن مفاهیم معنوی و نقدهای اجتماعی منتقل می شود. لذا با توجه به این که گرایش ادبیات نمایشی از ارکان و زیرساخت اصلی هنرهای نمایشی محسوب می شود وجود چنین رشته ای در تمامی سرزمین های در حال پیشرفت و پیشرفته از ضرورت های غیر قابل انکار به شمار می آید. همچنین با توجه به گسترش رسانه های عمومی در ایران و نیاز شدید مخاطب به محصولات نمایش ایرانی، که با فرهنگ و آیین های ملی – دینی آمیخته باشد، ضرورت و اهمیت این رشته بیشتر می گردد. رشته ادبیات نمایشی ضمن پرداختن به سنت ها و تاریخ ادبیات نمایشی در ایران و جهان، به اصول و فنون و شیوه های نگارش متون دراماتیک نیز می پردازد. ادبیات نمایشی واسطه ی ادبیات و صحنه نمایش محسوب می شود و رشته ای است که در عین جایگیری در گروهِ هنرهای نمایشی، از منظر ادبیات نیز دارای جایگاه تعریف شده است. از این منظر این رشته هم حاوی رویکرد ادبی و هم حاوی رویکردی نمایشی است. تاریخ غنی و پر گهر ادبیات در ایران حاوی متون و منابع فراوانی به جهت استفاده در متون نمایشی است. رشته ادبیات نمایشی در پی آموزش شیوه ها  و شگرد هایی است  برای دستیابی به متونی اصیل و ایرانیِ متناسب با فرهنگ و باورهای مردم ایران. لذا گروه ادبیات نمایشی تلاش دارد از طریق تدوین و توسعه این رشته به تربیت کارورزان هنری ای دست یابد که ضمن نگارش نمایش نامه و فیلم نامه و دیگر اشکال ادبیات نمایشی در حوزه فرهنگ پارسی بتوانند در حوزه نقد و تحلیل و پژوهش نیز به فعالیت بپردازند. گروه ادبیات نمایشی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری به عنوان زیر ساختی جهت تشکیل و توسعه دپارتمان هنرهای نمایشی به عنوان ضرورتی  فرهنگی و جایگاه ویژه شهر مشهد در جغرافیای سیاسی و فرهنگی کشور  تشکیل شده است.

مشاورین دانشکده هنر، معماری و شهرسازی
1-    مشاور آموزش و مدیر بخش معماری  (محمود سیدی)
2-    مشاور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گروه معماری و شهرسازی  (مریم خزاعی)
3-    مشاور هنری ریاست/مدیر بخش ارتباط تصویری/مشاور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی گرافیک و عکاسی  (کاظم خراسانی)

 

فایل صوتی (پادکست) معرفی گروه ادبیات نمایشی.

 

 

(۰) دیدگاه