21 مرداد ماه روز جهانی جوان گرامی باد

۴۸ بازدید

گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری خطاب به جوانان عزیز کشور

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

**شما (جوانان) کارتان خیلى آسان‏تر از ماست. شماها خیلى زودتر و خیلى روشن‏تر پیام الهى را درک مى ‏کنید. خدا با شما حرف مى ‏زند، به شما جواب مى ‏دهد و شما این جواب رادر دل خودتان حسّ مى کنید.

**بعضى ها خیال مى ‏کنند جوانها در مقابل گناه بى ‏تابند. ولى من مى ‏گویم که جوان همچنان که از قدرت جسمانى برخوردار است، از قدرت اراده هم برخوردار است.

**فطرت جوانها به دین و معنویات مأنوس است. قبل از اینکه من و شما بخواهیم آنها را باخدا آشنا کنیم، دلشان، باطنشان و نورانیت‏شان آنها را با خدا آشنا مى‏ کند. ما فقط باید مواظب باشیم که خرابشان نکنیم.

**جوان، حق را آسان مى ‏پذیرد... جوان راحت وصادقانه اعتراض مى‏ کند و بى‏ دغدغه و بدون هیچ‏گونه گرفتارى درونى اقدام مى ‏کند.

21 مرداد ماه، روز جهانی جوان گرامی باد.

(۰) دیدگاه