عید فطر، عید قبول شدگان در عرصه عبادت مبارک

۴۱ بازدید

امام علی (ع): هر روز که انسان در آن به انجام واجبات توفیق و بر ترک محرمات قدرت یابد، آن روز عید است.

عید فطر، عید پیروزی انسان بر هوای نفس و شیطان، عید موفقیت در بندگی خدا، عید پیروزی معنویت و اخلاق بر مادیت و نفسانیت بر همه قبول شدگان این عرصه مبارک.

(۰) دیدگاه