برنامه کلاسهای آموزش مجازی سه شنبه 13 اسفند

۳۸۱ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی سه شنبه 13 اسفند
برنامه کلاس روز سه شنبه 13 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت شروع ساعت پایان
1 هنر و تمدن اسلامی ابریشمی بصورت مجازی 10:00 08:00
2 حقوق تجارت عطیه عالیان بصورت مجازی 10:00 08:00
3 تحولی 1 آ. ناظمی بصورت مجازی 10:00 08:00
4 نگرش و تغییر آن آ. ایل بیگی بصورت مجازی 10:00 08:00
5 مبانی ادبیات نمایشی دکتر ابراهیم زاده بصورت مجازی 12:00 10:00
6 زبان فنی عطیه عالیان بصورت مجازی 12:00 10:00
7 تحولی 1 آ. ناظمی بصورت مجازی 12:00 10:00
8 اعصاب و نمود آ. ایل بیگی بصورت مجازی 12:00 10:00
9 ساختمان داده ها دلاوریان بصورت مجازی 14:00 12:00
10 معماری اسامی خواجوی بصورت مجازی 14:00 12:00
11 تاریخ نمایش در ایران دکتر مداح حسینی بصورت مجازی 14:00 12:00
12 اقتصاد کلان 2 عطیه عالیان بصورت مجازی 14:00 12:00
13 مباحث 2 آ. ایل بیگی بصورت مجازی 14:00 12:00
14 تربیتی آ. ناظمی بصورت مجازی 14:00 12:00
15 شبیه سازی پریسا مودی بصورت مجازی 14:00 12:00
16 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده بصورت مجازی 16:00 14:00
17 اصول حسابداری دکتر محمدرسول حشمتی بصورت مجازی 16:00 14:00
18 یادگیری آ. ناظمی بصورت مجازی 16:00 14:00
19 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی بصورت مجازی 16:00 14:00
20 حقوق و قوانین سعید میلانی زاده بصورت مجازی 16:00 14:00
21 مدیریت مالی دکتر محمدرسول حشمتی بصورت مجازی 18:00 16:00
22 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی بصورت مجازی 18:00 16:00
23 روش های اجرای ساختمان  احمد رمضانی بصورت مجازی 18:00 16:00
24 اصلاح و تغییر رفتار خ. ابهر زنجانی بصورت مجازی 18:00 16:00
25 روش تحقیق آ. ناظمی بصورت مجازی 18:00 16:00
26 برنامه ریزی تولید جوانمرد بصورت مجازی 18:00 16:00
27 طرح ریزی واحدهای صنعتی صابر احمدی بنکدار بصورت مجازی 18:00 16:00
28 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان بصورت مجازی 18:00 16:00
29 بافت فرسوده اکبریان بصورت مجازی 18:00 16:00
30 طراحی ایجاد صنایع صابر احمدی بنکدار بصورت مجازی 18:00 16:00
31 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده بصورت مجازی 20:00 18:00
32 سلامت خ. ابهر زنجانی بصورت مجازی 20:00 18:00
33 روش تحقیق آ. ناظمی بصورت مجازی 20:00 18:00
34 برنامه ریزی تولید جوانمرد بصورت مجازی 20:00 18:00
35 طرح ریزی واحدهای صنعتی صابر احمدی بنکدار بصورت مجازی 20:00 18:00
(۰) دیدگاه