برنامه کلاسهای آموزش مجازی چهارشنبه 14 اسفند

۱۲۴۳ بازدید
برنامه کلاسهای آموزش مجازی چهارشنبه 14 اسفند
برنامه کلاس روز چهار شنبه 14 اسفند
ردیف نام درس نام استاد نحوه برگزاری ساعت شروع ساعت پایان
1 مهندسی نرم افزار  دکتر موسوی نیک مجازی 8:00 10:00
2 انسان و محیط دکتر ترابی مجازی 8:00 10:00
3 مهندسی نرم افزار دکتر موسوی نیک مجازی 10:00 12:00
4 روش و فنون طراحی شهری2  دکتر ترابی مجازی 10:00 12:00
5 منظرسازی شیرازی زاده مجازی 12:00 14:00
6 عناصر جزئیات1 وحدت مجازی 12:00 14:00
7 مدیریت مالی حشمتی مجازی 14:00 16:00
8 ارزیابی کار و زمان حسین احمدی مجازی 16:00 18:00
9 مدل کمی محکی مجازی 16:00 18:00
10 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان مجازی 16:00 18:00
11 طراحی ایجاد صنایع صابر احمدی مجازی 16:00 18:00
12 متره و براورد اعتضادی مجازی 16:00 18:00
13 اصول سیستم مکانی محکی مجازی 18:00 20:00
14 طراحی ایجاد صنایع صابر احمدی بنکدار مجازی 18:00 20:00
15 ارزیابی کار و زمان حسین احمدی مجازی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه