برنامه کلاس های آموزش مجازی جمعه 22 فروردین

پنج شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۹
۱۱۳۵ بازدید
برنامه کلاس های آموزش مجازی جمعه 22 فروردین
برنامه کلاس مجازی روز جمعه 22 فروردین (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 8:00 10:00
2 حکمت معماری در ایران فرمیهنی فراهانی 10:00 12:00
3 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
4 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:00 12:00
5  آمار توصیفی وجدانی 10:00 12:00
6 کاربرد کامپیوتر وجدانی 12:00 14:00
7  آمار استنباطی وجدانی 14:00 16:00
(۰) دیدگاه