برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 2 اردیبهشت

۸۸۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 2 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز سه شنبه 2 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آمار توصیفی وجدانی محمودی 8:00 10:00
2 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 8:00 10:00
3 طراحی اجزای ماشین 1 محیط زاده 8:00 10:00
4 تحقیق در عملیات 2 شهریان 8:00 10:00
5 کلیات روان‌پزشکی رزم یار 8:00 10:00
6 نگرش و تغییر آن ایل بیگی 8:00 10:00
7 هنر و تمدن اسلامی 1 حسینی ابریشمی 8:00 10:00
8 مکانیک سیالات و هیدرولیک صالحی سده 8:00 10:00
9 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 8:00 10:00
10  ریخته گری وکارگاه بروجردی 8:00 10:00
11 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی -صراف حسینیان- انزوایی 8:00 10:00
12 حقوق تجارت عالیان 8:00 10:00
13 ریاضی 6 محمد رضا حسینی 8:00 10:00
14 کاربرد نرم افزارهای ترسیمی هژبرالساداتی 8:00 10:00
15 تحقیق در عملیات 2 شهریان 10:00 12:00
16 تئوری احتمالات و کاربرد آن الداغی 10:00 12:00
17 روستا 1 وزیری 10:00 12:00
18 ریاضی 6 -فرد محمد رضا حسینی 10:00 12:00
19 فیزیولوژی اعصاب و غدد ایل بیگی 10:00 12:00
20 هندسه کاربردی صراف حسینیان 10:00 12:00
21 اصول روان‌ شناسی بالینی رزم یار 10:00 12:00
22 زبان فنی عالیان 10:00 12:00
23 طرح عملی جامع شریفی پور 10:00 12:00
24 آشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران قدیریان 10:00 12:00
25 ساختمان داده ها دلاوریان 10:00 12:00
26 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 10:00 12:00
27 روان‌شناسی تحولی1 ناظمی 10:00 12:00
28 ریاضی عمومی 1 کاظمی 10:00 12:00
29 ریاضی عمومی 1 -فرد کاظمی 12:00 14:00
30 اقتصاد کلان عالیان 12:00 14:00
31 طراحی اجزای ماشین 2  محیط زاده 12:00 14:00
32 مکانیک خاک  غفاری سرجامی 12:00 14:00
33 ساختمان داده ها دلاوریان 12:00 14:00
34 روان‌شناسی تربیتی  سیدمحمدرضا ناظمی 12:00 14:00
35 مبانی نظری معماری  سید محمد باقر طباطبایی 12:00 14:00
36 ارگونومی و آنترپومتری محمدرضا جمیلی 12:00 14:00
37 تاریخ نمایش در ایران سید محمد مداح حسینی 12:00 14:00
38 استاتیک صالحی سده 12:00 14:00
39 اصول شبیه‌سازی مودی 12:00 14:00
40 کاربرد کامپیوتر در روان‌شناسی وجدانی محمودی 12:00 14:00
41 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ایل بیگی 12:00 14:00
42 آسیب‌شناسی روانی1 رزم یار 12:00 14:00
43 آشنایی با معماری اسلامی 1 خواجوی 12:00 14:00
44 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
45 تمرین‌های معماری مظلومیان 14:00 16:00
46 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 14:00 16:00
47 ریاضی عمومی 1 -فرد ناصرنژاد 14:00 16:00
48 آمار استنباطی وجدانی محمودی 14:00 16:00
49 آزمون‌های روان‌شناختی2 ایل بیگی 14:00 16:00
50 روان‌شناسی یادگیری ناظمی 14:00 16:00
51 اصول حسابداری و هزینه‌یابی - فرد حشمتی 14:00 16:00
52 حقوق و قوانین شهری میلانی زاده 14:00 16:00
53 ترمودینامیک 1 طینتی 14:00 16:00
54 آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان رزم یار 14:00 16:00
55 متره و برآورد غفاری سرجامی 14:00 16:00
56 کارگاه کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 14:00 16:00
57 شبیه سازی کامپیوتر یوسف زاده اقدم 16:00 18:00
58 ریاضی عمومی 1  ناصرنژاد 16:00 18:00
59 مدیریت و تشکیلات کارگاهی محمودی چوینلی 16:00 18:00
60 آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی طباطبایی 16:00 18:00
61 کاربرد نرم‌ افزادر معماری قربانی 16:00 18:00
62 مدیریت مالی حشمتی 16:00 18:00
63 اقتصاد شهری رحیم خان کریمی 16:00 18:00
64 روش‌های مرمت ابنیه شکیبی 16:00 18:00
65 شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار ابهر زنجانی 16:00 18:00
66 روش تحقیق (کمی و کیفی) ناظمی 16:00 18:00
67 آسیب‌شناسی روانی2 رزم یار 16:00 18:00
68 (زن)اخلاق کاربردی   مجیدی بیلندی 16:00 18:00
69 برنامه‌ریزی تولید جوانمرد 16:00 18:00
70 زبان تخصصی کاظمیان 16:00 18:00
71 ترمودینامیک 2 طینتی 16:00 18:00
72 آزمون‌های روان‌شناختی 1 ایل بیگی 16:00 18:00
73 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 16:00 18:00
74 روش های اجرایی ساختمان احد رضا رمضانی 16:00 18:00
75 آمار استنباطی وجدانی محمودی 16:00 18:00
76 طرح‌ریزی واحدهای صنعتی احمدی بنکدار 16:00 18:00
77 حسابرسی 1 میوه فروشان سقلائی 18:00 20:00
78 آمار استنباطی -فرد وجدانی محمودی 18:00 20:00
79 فارسی عمومی رزم گیر 18:00 20:00
80 روش تحقیق (کمی و کیفی) - فرد ناظمی 18:00 20:00
81 آسیب‌شناسی روانی2 -فرد رزم یار 18:00 20:00
82 ترمودینامیک 2 طینتی 18:00 20:00
83 روان شناسی سلامت ابهر زنجانی 18:00 20:00
84 اصول مدیریت ساخت صادق زاده 18:00 20:00
85 آشنایی با زلزله و اثر آن بر سازه‌ها کاظمیان 18:00 20:00
86 جغرافیای شهری رحیم خان کریمی 18:00 20:00
87 (مرد)اخلاق کاربردی   مجیدی بیلندی 18:00 20:00
88 مبانی مهندسی نرم افزار یوسف زاده اقدم 18:00 20:00
89 برنامه‌ریزی بافت‌های فرسوده و تاریخی اکبریان 18:00 20:00
90 طراحی معماری 2 مظلومیان 18:00 20:00
91 برنامه‌ریزی تولید -فرد جوانمرد 18:00 20:00
92  معماری اسلامی 1   احمدی روحانی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه