برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 7 اردیبهشت

شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
۹۰۹ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 7 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز یکشنبه 7 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 8:00 10:00
2 هیدرولوژی آماری و پروژه محمدرضا خالقی 8:00 10:00
3 عکاسی مقدماتی مسعود توجهی 8:00 10:00
4 فنون مشاوره و روان درمانی-فرد  منتخب  8:00 10:00
5 روان‌شناسی شناختی احمدی رق آبادی 8:00 10:00
6 مکانیک ساختمان -زوج  قادری بافتی 8:00 10:00
7 مبانی و روش‌های طراحی شهری گودرز سهرابیان 8:00 10:00
8 اندیشه اسلامی 2 ( مرد ) مرتضی رضایی 8:00 10:00
9 کارگاه شهرسازی 2 خلج 8:00 10:00
10 مباحث اساسی در روان‌ شناسی 1 ربانی پارسا 8:00 10:00
11 مبانی هنرهای تجسمی 2 نیکجو 8:00 10:00
12 زبان فنی مظفرمقدم 8:00 10:00
13 تحقیق در عملیات 1 شهریان 8:00 10:00
14 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی غفاری سرجامی 8:00 10:00
15 کارگاه مکانیک عمومی بروجردی 8:00 10:00
16 امار و احتمالات مهندسی موسوی نیک 8:00 10:00
17 بیان معماری 2 گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
18 مقدمات طراحی معماری1 کامیار انزوایی 8:00 10:00
19 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 8:00 10:00
20 هیدرولیک و آزمایشگاه فرهادی صبورکازران 8:00 10:00
21 فنون مشاوره و روان درمانی  منتخب  10:00 12:00
22 مکانیک ساختمان قادری بافتی 10:00 12:00
23 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 10:00 12:00
24 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 زهرا عزیز محمدی 10:00 12:00
25 تحقیق در عملیات 1 شهریان 10:00 12:00
26 تحلیل سیستم‌ها سیبویه 10:00 12:00
27 اندیشه اسلامی 1 ( مرد ) مرتضی رضایی 10:00 12:00
28 مهندسی پی غفاری سرجامی 10:00 12:00
29 روان‌شناسی شخصیت علی احمدی رق آبادی 10:00 12:00
30 ریاضی گسسته موسوی نیک 10:00 12:00
31 کارگاه شبکه های محلی کامپیوتر رضوی زاده 10:00 12:00
32 زمین شناسی مهندسی محمد رضاخالقی 10:00 12:00
33 ایستایی 2 محیط زاده 10:00 12:00
34 تاسیسات مکانیکی جواهرچی 10:00 12:00
35 استاتیک ناجی میدانی 10:00 12:00
36 آزمایشگاه انتقال حرارت مودی مهدیه 10:00 12:00
37 عملیات حرارتی و آزمایشگاه انصاری مهر 12:00 14:00
38 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 12:00 14:00
39 تحلیل سیستم‌ها-زوج سیبویه 12:00 14:00
40 عکاسی تخصصی 1 توجهی 12:00 14:00
41 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2- گروه1 محمد رضا جمیلی 12:00 14:00
42 نرم افزار گرافیک 2 شقایی فلاحی 12:00 14:00
43 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 12:00 14:00
44 ایمنی کارگاه غفاری سرجامی 12:00 14:00
45 حسابداری شرکت‌ها 2 عزیز محمدی 12:00 14:00
46 استاتیک قادری بافتی 12:00 14:00
47 طراحی روشنایی داخلی و خارجی  فهیمه رزمی 12:00 14:00
48 ایمنی و بهداشت صنعتی جوانمرد 12:00 14:00
49 استاتیک -فرد ناجی میدانی 12:00 14:00
50 نظریه‌های مشاوره و روان درمانی منتخب خراسانی 12:00 14:00
51 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار موسوی نیک 12:00 14:00
52 کنترل فرآیندها حاجی قاسمی‌ازغندی 12:00 14:00
53 متون روان‌شناسی به انگلیسی1 ربانی 12:00 14:00
54 حسابداری شرکت‌ها 2 -فرد عزیز محمدی 14:00 16:00
55 موازنه مواد و انرژی(کنسل) میترا لواسانی 14:00 16:00
56 تاسیسات الکتریکی عراقیان 14:00 16:00
57 عکاسی دیجیتال نصیری 14:00 16:00
58 فلسفه مقدماتی غرب یوسف شیخی 14:00 16:00
59 آزمایشگاه خواص سنگ‌های مخزن اسماعیل پور مطلق 14:00 16:00
60 راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی علی ربانی قره تکان 14:00 16:00
61 روان‌شناسی جنسیت شهرکی 14:00 16:00
62 مباحث اساسی در روان‌شناسی2 ربانی پارسا 14:00 16:00
63 کامپیوتر تخصصی 2  نیلوفرشقایی  14:00 16:00
64 روان‌شناسی دین جمیلی 14:00 16:00
65 روسازی راه راسخی 14:00 16:00
66 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1 جوانمرد 14:00 16:00
67 مبانی شهرشناسی مسعود رحیمیان 14:00 16:00
68 حسابرسی 1-زوج میوه فروشان سقلائی 14:00 16:00
69 طراحی معماری و شهرسازی راستین 14:00 16:00
70 ذخیره و بازیابی اطلاعات فخلعی 14:00 16:00
71 رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت حاجی قاسمی‌ازغندی 14:00 16:00
72 آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات فتحی عسگرآباد 14:00 16:00
73 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 14:00 16:00
74 طرح معماری 2 سیدی حلاج  - افضلیان 16:00 18:00
75 ارتباط تصویری 1، خلاصه سازی شراره شهریان 16:00 18:00
76 مبانی هنرهای تجسمی 1 بابک توانایی 16:00 18:00
77 برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها 1-زوج جوانمرد 16:00 18:00
78 طراحی معماری 5 اسفندیاری  16:00 18:00
79 طراحی صفحات وب اسماعیل زاده 16:00 18:00
80 فرآیند طراحی در معماری اشرف یزدی 16:00 18:00
81 تنظیم شرایط محیطی عراقیان 16:00 18:00
82 رباتیک فتحی عسگرآباد 16:00 18:00
83 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 16:00 18:00
84 آشنایی با معماری جهان زیوری 16:00 18:00
85 متون روان‌شناسی به انگلیسی2 ربانی پارسا 16:00 18:00
86 حسابداری دولتی 1- فرد معصومه حیدری 16:00 18:00
87  انقلاب اسلامی ایران ( زن ) گروه 1و 3 مرتضی انفرادی 16:00 18:00
88 بهداشت روانی شهرکی 16:00 18:00
89 تاریخ شهرهای ایرانی اسلامی رحیمیان 16:00 18:00
90 مدیریت کیفیت و بهره وری -فرد جوانمرد 16:00 18:00
91 روان‌شناختی در قرآن و حدیث2 - گروه2 جمیلی 16:00 18:00
92 راه‌سازی و روسازی راسخی 16:00 18:00
93 ذخیره و بازیابی اطلاعات -زوج فخلعی 16:00 18:00
94 پل‌سازی سروش مقدم 16:00 18:00
95 حسابداری دولتی 1 معصومه حیدری 18:00 20:00
96 راه‌سازی و روسازی -فرد راسخی 18:00 20:00
97 اقتصاد مهندسی جوانمرد 18:00 20:00
98 معماری جهان زیوری 18:00 20:00
99 شیوه ارائه نوشتاری و گفتاری آصفی 18:00 20:00
100 کنترل اتوماتیک رضایی‌حسن‌آبادی 18:00 20:00
101 روان‌شناسی و مشاوره خانواده شهرکی 18:00 20:00
102 سوانح طبیعی و سکونت گاه‌های انسانی شورابی 18:00 20:00
103 پل‌سازی -فرد سروش مقدم 18:00 20:00
104 علوم اعصاب شناختی رزم یار 18:00 20:00
105 اصول علمی ارتباط و تبلیغات مجتبی پور 18:00 20:00
106 روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جمیلی 18:00 20:00
107 مبانی راهنمایی و مشاوره بقایی 18:00 20:00
108 آزمایشگاه مبانی برق حسین پور 18:00 20:00
109 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی - اعرابی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه