برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 10 اردیبهشت

۶۳۵ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 10 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه 10 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 مدل سازی مقدماتی امینی طوسی 8:00 10:00
2 بیان معماری 1 کامیار انزوایی 8:00 10:00
3 انسان و محیط ترابی عرفانیان سلیم 8:00 10:00
4 ریاضی عمومی 2 کاظمی 8:00 10:00
5 ماشین آلات ساختمانی غفاری سرجامی 8:00 10:00
6 آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - زوج موسوی نیک 8:00 10:00
7 مکانیک سیالات صالحی سده 8:00 10:00
8 اقتصاد خرد حشمتی 8:00 10:00
9 ساختمان1  شیوا  وهابی 8:00 10:00
10 انتقال جرم بیچرانلو 8:00 10:00
11 طرح معماری 4 اسفندیاری سبزوار 8:00 10:00
12 دینامیک فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
13 ساختمان داده ها دلاوریان 8:00 10:00
14 آمار مهندسی الداغی 8:00 10:00
15 محاسبات و آمار حامدزاده 8:00 10:00
16 طرح معماری 5 محسنی سعیدیان 10:00 12:00
17 مهندسی نرم افزار موسوی نیک 10:00 12:00
18 اقتصاد خرد - فرد حشمتی 10:00 12:00
19 کارگاه ارتباط تصویری 4 ابراهیمی پور 10:00 12:00
20 تنظیم شرایط محیطی  1 آتوسا قناد 10:00 12:00
21 آمار توصیفی  وجدانی 10:00 12:00
22 آمار مهندسی الداغی 10:00 12:00
23 برنامه سازی پیشرفته - زوج دلاوریان 10:00 12:00
24 مکانیک سیالات 1 ناجی میدانی 10:00 12:00
25 نشانه شناسی عکاسی مهدی مقیم نژاد 10:00 12:00
26 فارسی عمومی رزم گیر 10:00 12:00
27 کارگاه شهرسازی 1 سهرابیان 10:00 12:00
28 آب‌های زیر زمینی - زوج قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
29 ریاضی عمومی 2 - زوج تکتم رمضانی 10:00 12:00
30 نشانه شناسی عکاسی مهدی مقیم نژاد 12:00 14:00
31 کارگاه شهرسازی 2 خلج 12:00 14:00
32 مقاومت مصالح 2 صالحی سده 12:00 14:00
33 استاتیک و مقاومت مصالح محیط زاده 12:00 14:00
34 کاربرد ریاضیات در مهندسی نفت بیچرانلو 12:00 14:00
35 برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 12:00 14:00
36 روش‌ها و فنون طراحی شهری 2 ترابی - عرفانیان سلیم 12:00 14:00
37 طراحی پایه (اسکیس)  کامیار انزوایی 12:00 14:00
38 عناصر و جزئیات ساختمانی 1 وحدت فریمانی 12:00 14:00
39 منظرسازی شیرازی زاده 12:00 14:00
40 کارگاه ارتباط تصویری 1، آرم و نشانه سمیرا‌ سادات داننده 12:00 14:00
41 آب‌های زیر زمینی قیامی باجگیرانی 12:00 14:00
42 کاربرد کامپیوتر در روان شناسی وجدانی 12:00 14:00
43 ریاضی عمومی 2 تکتم رمضانی 12:00 14:00
44 اصول حسابداری و هزینه‌یابی حشمتی 12:00 14:00
45 سازه های بتن آرمه 1  انفرادی 12:00 14:00
46 طرح معماری 2 سیدی حلاج - افضلیان 12:00 14:00
47 ماشینهای کنترل عددی انصاری مهر 12:00 14:00
48 متره و برآورد پروژه غفاری سرجامی 14:00 16:00
49 مدیریت مالی حشمتی 14:00 16:00
50 کارگاه برنامه سازی پیشرفته دلاوریان 14:00 16:00
51 اصول و مبانی کار آفرینی کمال شجاع 14:00 16:00
52 گرافیک رایانه‌ای در شهرسازی شیرازی زاده 14:00 16:00
53 روش تحقیق در هنر صحراگرد 14:00 16:00
54 انتقال حرارت 1 مودی 14:00 16:00
55 امار استنباطی  وجدانی 14:00 16:00
56 فیزیک 1 عامریان 14:00 16:00
57 روش اجزای محدود قالیشویان 14:00 16:00
58 نشانه شناسی عکاسی مهدی مقیم نژاد 14:00 16:00
59 کارگاه طراحی شهری 3 سهرابیان 16:00 18:00
60 متره و برآورد اعتضادی 16:00 18:00
61 مدل‌های کمی در شهرسازی محکی 16:00 18:00
62 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی دلاوریان 16:00 18:00
63 طراحی ایجاد صنایع احمدی بنکدار 16:00 18:00
64 مدیریت خطر پروژه علامتیان 16:00 18:00
65 روش های اجرای گود و سازه نگهبان غفاری سرجامی 16:00 18:00
66 اندیشه اسلامی 1 (زن) زهرا رضااهرابی 16:00 18:00
67 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته -زوج کاظمیان 16:00 18:00
68   انقلاب اسلامی ایران(مرد) مرتضی انفرادی 16:00 18:00
69 مقدمات طراحی معماری 1 وحدت فریمانی صراف حسینیان انزوایی 16:00 18:00
70 ارزیابی کار و زمان احمدی 16:00 18:00
71 ارتباط تصویری تخصصی 1 ابراهیمی پور 18:00 20:00
72 اندیشه اسلامی 2 (زن) زهرا رضااهرابی 18:00 20:00
73 طراحی معماری 5 اسفندیاری سبزوار 18:00 20:00
74 کارگاه طراحی شهری 2 موحد 18:00 20:00
75 طراحی معماری 3 اکبرزاده کاخکی- اعرابی 18:00 20:00
76 مدیریت خطر پروژه علامتیان 18:00 20:00
77 حسابداری شرکت‌ها 1 یاسر قادری 18:00 20:00
78 ریاضی مهندسی مویدیان 18:00 20:00
79 نقشه کشی ساختمانهای بتنی یزدانی 18:00 20:00
80 اصول سیستم‌های اطلاعات مکانی محکی 18:00 20:00
81 تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته کاظمیان 18:00 20:00
82 روش تحقیق و سمینار مهاجرزاده 18:00 20:00
83 نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان افشار 18:00 20:00
84 ارزیابی کار و زمان - زوج احمدی 18:00 20:00
85 آمار و احتمالات مهندسی غفوریان قدس کاملی 18:00 20:00
(۰) دیدگاه