برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 11 اردیبهشت

۶۷۸ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 11 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز پنج شنبه 11 اردیبهشت (هفته زوج)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 اقتصاد مهندسی آیتی 8:00 10:00
2 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 8:00 10:00
3 زبان تخصصی موحد 8:00 10:00
4 فیلم زنده و تصویر متحرک استاد علی کبریان 8:00 10:00
5 مصالح ساختمانی وحدت فریمانی 8:00 10:00
6 بهینه سازی قیامی باجگیرانی 8:00 10:00
7   (زن )تفسیر موضوعی قران طیبه حسینی 8:00 10:00
8 متره و برآورد صاحب جمع 8:00 10:00
9  ( مرد)اخلاق کاربردی قدسیان 8:00 10:00
10 سیستمهای اندازه گیری فتحی عسگرآباد 8:00 10:00
11 مقاومت مصالح 2 محیط زاده 8:00 10:00
12 نمونک‌ سازی و مدل‌سازی  گلبرگ انزوایی 8:00 10:00
13 خوشنویسی و طراحی حروف 1 دواچی 8:00 10:00
14 اشنایی با معماری اسلامی 2 معصومی 8:00 10:00
15 طراحی معماری 1 خواجوی 8:00 10:00
16 فیزیک  عمومی برق جانسریان 8:00 10:00
17   ( مرد)تفسیر موضوعی قران قدسیان 10:00 12:00
18  (زن )اخلاق کاربردی طیبه حسینی 10:00 12:00
19 مباحث ویژه در شبکه‌های کامپیوتری 1  علیشاهی 9:30 11:30
20 بهینه سازی - فرد قیامی باجگیرانی 10:00 12:00
21 کاربرد نقشه‌ برداری در شهرسازی پورامینی 10:00 12:00
22 مکانیک سیالات پیشرفته ناجی میدانی 10:00 12:00
23 اصول شکل دادن فلزات نساج خیابانی 10:00 12:00
24 دینامیک فتحی عسگرآباد 10:00 12:00
25 معماری و اقلیم خزاعی محسنی 10:00 12:00
26 ایستایی محیط زاده 10:00 12:00
27 نظریه های هنر شریف زاده 10:00 18:00
28 تئوری صفحات و پوسته ها - زوج انفرادی 10:00 12:00
29 خزش، خستگی و شکست - زوج اختراعی طوسی 10:00 12:00
30 برنامه سازی پیشرفته 2 دلاوریان 10:00 12:00
31 فیلم زنده و تصویر متحرک استاد علی کبریان 10:00 12:00
32 مقدمات طراحی معماری 3 کامیار انزوایی 12:00 14:00
33 طراحی فنی سیدی حلاج 12:00 14:00
34 مکانیک سیالات پیشرفته - زوج ناجی میدانی 12:00 14:00
35 ارتباط تصویری تخصصی 2 سودابه صالحی 12:00 14:00
36 عناصر و جزئیات ساختمانی 2 وحدت فریمانی 12:00 14:00
37 اندیشه‌ها و نظریات طراحی شهری با تاکید بر رویکرد اسلامی موحد 12:00 14:00
38 تئوری صفحات و پوسته ها انفرادی 12:00 14:00
39 سیستم‌های توزیع شده موسوی نیک 12:00 14:00
40 خزش، خستگی و شکست -زوج اختراعی طوسی 12:00 14:00
41 ریاضی کاربردی مهدی‌تبار 12:00 14:00
42 هوش مصنوعی دلاوریان 12:00 14:00
43 اصول حسابداری حشمتی 12:00 14:00
44 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 12:00 14:00
45 طرح5 محسنی -  سعیدیان 12:00 14:00
46 نقشه برداری در معماری پورامینی 12:00 14:00
47 ریاضی مهندسی مویدیان 12:00 14:00
48 قالب های فلزی نساج خیابانی 14:00 16:00
49 سیستم‌های توزیع شده - زوج موسوی نیک 14:00 16:00
50 هوش مصنوعی دلاوریان 14:00 16:00
51 تکنولوژی بتن پیشرفته قالیشویان 14:00 16:00
52 اصول حسابداری حشمتی 14:00 16:00
53 محاسبات عددی یوسفی محمد اباد 14:00 16:00
54 مقاومت مصالح 1 کاظمیان 14:00 16:00
55 اصول مهندسی زلزله انفرادی 14:00 16:00
56 تئوری الاستیسیته جبارزاده 14:00 16:00
57 انتقال حرارت پیشرفته  سید محمود ابوالحسن علوی 14:00 16:00
58 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 14:00 16:00
59 کنترل کیفیت آماری       الداغی 14:00 16:00
60 مبانی هنرهای تجسمی 2 خلاقی 16:00 18:00
61 مقاومت مصالح 1 - زوج کاظمیان 16:00 18:00
62 اصول مهندسی زلزله زوج انفرادی 16:00 18:00
63 مقدمات طراحی معماری2 اورعی  -زارع - یزدانپرست 16:00 18:00
64 طراحی معماری1 فیاضی/ سبزواری 16:00 18:00
65 نقشه‌ برداری در معماری پورامینی 16:00 18:00
66 فیزیک 1 مونسی 16:00 18:00
67 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 16:00 18:00
68 روش اجزای محدود  مویدیان 16:00 18:00
69 رایانه در گرافیک - زوج خراسانی - عشقی 16:00 18:00
70 مبانی برنامه‌ ریزی شهری برای طراحان حسنی - عرفانیان سلیم 16:00 18:00
71 طراحی فنی ساختمان ناظمی 18:00 20:00
72 طرح معماری 2 خزاعی محسنی 18:00 20:00
73 برنامه سازی پیشرفته 1 داودی ثانی 18:00 20:00
74 سازه های بتن آرمه 2 انفرادی 18:00 20:00
75 فیزیک 2 مونسی 18:00 20:00
76 زبان عمومی جبرانی داورپناه 18:00 19:00
77  زبان تخصصی و زبان پیش دانشگاهی جبرانی داورپناه 19:00 20:00
(۰) دیدگاه