برنامه کلاس مجازی روز جمعه 19 اردیبهشت

۹۸۸ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز جمعه  19 اردیبهشت
برنامه کلاس مجازی روز جمعه  19 اردیبهشت (هفته فرد)
ردیف نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 آزمایشگاه مکانیک خاک فرهادی 8:00 10:00
2   آزمایشگاه مقاومت مصالح فتحی 8:00 10:00
3 آزمایشگاه مکانیک سیالات(نفت) مهدیه مودی 8:00 10:00
4 تفسیر موضوعی قران  ( خانم ها)  طیبه حسینی 8:00 10:00
5 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاظمیان 8:00 10:00
6  حسابداری صنعتی 1 جبرانی تالی مقدم 8:00 10:00
7 آزمایشگاه شیمی عمومی نقوی 9:00 10:00
8 امنیت شبکه پیشرفته دکتر کامل 15:00 18:00
9 اخلاق کاربردی (خانم ها) طیبه حسینی 10:00 12:00
10 آزمایشگاه شیمی آلی نقوی 10:00 12:00
11 آزمایشگاه فیزیک 1 بهمنی 10:00 12:00
12 محیط های چند رسانه ای کرباسی 10:00 12:00
13 آزمایشگاه فیزیک 2 حسامی 10:00 12:00
14 آزمایشگاه بتن و مصالح فرهادی 10:00 12:00
15 آزمایشگاه مکانیک سیالات(مکانیک) مهدیه مودی 10:00 12:00
16 ریاضی مهندسی پیشرفته مویدیان 10:00 12:00
17 برنامه ریزی و کنترل پروژه -فرد کاظمیان 10:00 12:00
18  حسابداری صنعتی 1 جبرانی  تالی مقدم 10:00 12:00
19 طراحی معماری و شهرسازی و مبانی نظری معماری  راستین 10:00 12:00
20 آزمایشگاه خواص سیالات مخزن آذری 12:00 14:00
21 آزمایشگاه تکنولوژی بتن  فرهادی 12:00 14:00
(۰) دیدگاه