اطلاعیه مهم جشنواره ازدواج دانشجویی

۴۸ بازدید

(ویژه مجردین و متأهلین)

دومین آزمون آنلاین "جشنواره ازدواج دانشجویی" فردا سه شنبه 20/1/92 ساعت 10 تا 18 و جزئیات مسابقه ی پیامکی و زمان کارگاه های آموزشی در سایت

nahad.mums.ac.ir

(۰) دیدگاه