برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه اول مرداد (ترم تابستانی)

۱۳۷ بازدید
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه اول مرداد (ترم تابستانی)
برنامه کلاس مجازی روز چهارشنبه اول مرداد (ترم تابستانی)
ردیف  نام درس نام استاد ساعت شروع ساعت پایان
1 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 8:00 10:00
2 پویایی گروه رضا ایل بیگی 10:00 14:00
3 روان‌شناسی اجتماعی کاربردی رضا ایل بیگی 14:00 16:00
4 انقلاب اسلامی ایران مرتضی انفرادی 16:00 18:00
(۰) دیدگاه