آینده شناسی رسانه

۶۹ بازدید

آینده شناسی رسانه

آینده شناسی رسانه

باحضور دکتر گیل آبادی

معاونت پژوهش مجمع تشخیص مصلحت

زمان:چهارشنبه ساعت 15 الی 18 دی ماه

مکان:چمران گلستان غربی -پلااک 90 موسسه جوانان استان قدس رضوی

(۰) دیدگاه