پخش فیلم به مناسبت ایام الله دهه فجر

۷۶ بازدید

پخش فیلم به مناسبت ایام الله دهه فجردر کلاس 308 ساختمان مرکزی

پخش فیلم به مناسبت ایام الله دهه فجردر کلاس 308 ساختمان مرکزی

     فیلم سینمایی دهلیز      ...............    زمان پخش : شنبه 19 بهمن ماه ساعت 12:30

   فیلم سینمایی بید و مجنون  ............  زمان پخش : شنبه 20 بهمن ماه ساعت 12:30

  فیلم سینمایی حوض نقاشی ............. زمان پخش : شنبه 21 بهمن ماه ساعت 12:30

واحد فرهنگی حضور سبز شما دانشجویان عزیز را گرامی می دارد

(۰) دیدگاه