برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در فناوری های دیجیتال

۳۳۶ بازدید
برگزاری بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در فناوری های دیجیتال

بوت کمپ آشنایی با مهارت های منتورینگ در فناوری های دیجیتال در روز چهارشنبه  16 مهرماه  توسط آقای دکتر اسدی  مدیر عامل بنیاد فناوری های فرهنگی در موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری با حضور اساتید موسسه ،  مدیر مر کز نو آوری  موسسه  و اعضای تیم های استارت آپی مستقر در مرکز نو آوری  و خلاقیت برگزار گردید.

 

 

 

لینک مشاهده وبینار ذخیره شده

(۰) دیدگاه