اسامی قرعه کشی کربلا

۳۰۱ بازدید

اسامی قرعه کشی کربلا

«اسامی برندگان قرعه کشی کربلا »

 

محسن جمالی

16

خانم رضایی

1

سعیده طاهرزاده

17

نرگس تقوی

2

فاطمه باقری

18

فاطمه رستمی

3

وحید شالباف

19

محمد رشید ترابیان

4

مهدی روشندل

20

مهناز زاغی

5

سید محمد هادی تراب پور

21

فاطمه سادات رباط جزئی

6

یگانه مباشری

22

عاطفه حسین زاده

7

مهدی ایمان دار

23

امیر عصار زاده

8

فاطمه جوان

24

امین نظری

9

سید وحید رمضان زاده

25

شکوفه داوودی

10

زهرا رمضانی

26

فاطمه مالکی

11

عطیه سادات خاکباز

27

فاطمه سویزی

12

محمد حامد

28

فرانک چابکی

13

یگانه سعادت مهر

29

رضا سلیمانی

14

زهرا زارعی

30

حمید پردل

15

 

 

«اسامی برندگان قرعه کشی کربلا »

ذخیره ها

مهسا غنیمی

1

نرگس علیزاده

2

خدیجه دلیر

3

زهرا ازمیریان مقدم

4

سعیده فدایی

5

مهدی رسمی

6

مصطفی شورورزی

7

سمانه صفری

8

(۰) دیدگاه