راهنمای شرایط خروج از کشور

۴۶۲۳۷ بازدید

 
1- خروج از کشور تاچه سنی نیاز به مجوز از سازمان وظیفه عمومی ندارد؟
قبل از سن مشمولیت با عنایت به اینکه سن مشمولیت از ابتدای ماه 18 سالگی تمام می باشد ،لذا خروج اشخاص قبل از سن مشمولیت نیاز به اخذ مجوز ندارد.
مثال: متولد 82/05/04 از تاریخ 1400/05/01 به عنوان مشمول محسوب می شود وخروج وی تا 1400/05/01 نیاز به مجوز از  سازمان وظیفه عمومی ندارد. و می بایست به پلیس مهاجرت و گذرنامه مراجعه نمایند .


2- دانش آموزان و دانشجویان خارج از کشور در صورت فراغت ، اخراج ویا ترک تحصیل تا چه مدت می بایست خود را به وظیفه عمومی معرفی نمایند؟
اینگونه مشمولان حداکثر 1 سال از تاریخ وقوع فراغت ، اخراج یا ترک تحصیل فرصت معرفی خود به وظیفه عمومی را خواهند داشت.


3- آیا مشمولی که دارای معافیت تحصیلی دانش آموزی یا دانشجویی خارج از کشور است می تواند به دفعات متعدد به کشور مسافرت نماید؟
هیچگونه محدودیتی ازسوی وظیفه عمومی دراین زمینه وجود نداردومقررشدوزارتخانه های مربوط مجوزهای ترددسالانه برای اینگونه مشمولان صادر کنند .


4-سنوات تحصیل دانشجویان در خارج از کشور چگونه می باشد؟
سنوات تحصیل دردانشگاه های خارج از کشور همانند دانشگاه های داخل کشور می باشد وفرقی باهم ندارند.


5ـ آیا دانشجویان انصرافی در خارج از کشور حق تحصیل مجدد را دارند؟
به شرط اینکه 1سال ازتاریخ انصراف آنان سپری نشده باشد واین حق رافقط 1باردرطول تحصیل برای دانشگاه های داخل وخارج از کشورخواهند داشت.


6- انواع سفرهایی که مورد استفاده مشمولان می باشد کدام است؟
سفرهای علمی - سفرهای زیارتی - سفرسیاحتی (غیرعلمی ، غیرزیارتی) – سفر ورزشی – سفرمطالعاتی – سفرکاری / ماموریتی - دوره های مشترک


7-نحوه درخواست خروج از کشور برای دانشجویان به چه صورت می باشد ؟
دانشجویانی که درخواست خروج از کشور برای سفرهای علمی ، سیاحتی ، زیارتی و.. را دارند می بایست با مراجعه به سایت www.vazifeh.police.ir بخش خدمات الکترونیکی درخواست خود به صورت اینترنتی ثبت نمایند .


8- شرایط کلی مشمولان برای خروج از کشور کدام است؟
الف : مشمول فاقد غیبت باشد.
ب : دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشد.
پ : در سنوات اولیه تحصیلی و یا سنوات ارفاقی ( دارای مجوز سنوات ارفاقی ) باشند .
ت : مشمولانی که تحصیل آنان به اتمام رسیده است و در مهلت معرفی یکساله باشند  ( فارغ التحصیل ، انصراف ، اخراج و ترک تحصیل منجر به اخراج ) باشند .
ث: برای مراجعت به موقع به کشور وثیقه مورد نیاز را بسپارند .
ج: ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان و درخواست مجوز خروج موقت از کشور برای دانشجویان .


9- مدت اعطایی جهت سفرهای مطالعاتی حداکثر چه بازده زمانی را در بر میگیرد؟
برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 6 ماه ودانشجویان مقطع دکتری 12 ماه می باشد.
 
صدور مجوز خروج از کشور برای سربازان از سوی وظیفه عمومی ممنوع می باشد وامور مربوط به خروج از کشور آنان از سوی یگان خدمتی قابل پیگیری وانجام است.


10- آیا صدور مجوز خروج برای دانشجویان از سوی وظیفه عمومی محدودیت دارد؟
خیر صدور مجوز خروج در هر ترم تحصیلی از نظر وظیفه عمومی هیچ محدودیتی ندارد.


11- دربازگشت از سفر و استرداد ودیعه ،آیا حضور مشمول در وظیفه عمومی الزامی است؟
درحال حاضر بله – صرفا باحضور مشمول ورویت گذرنامه وی ودیعه استرداد می گردد.


12- با مشمولی که با صدور مجوز به خارج از کشور سفر نموده ودر موعد مقرر به کشور بازنگشته است چگونه رفتار خواهد شد؟
حسب مورد ضبط وثیقه و ممنوع الخروج برای آنها اعمال خواهد شد .


13- فرآیند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمول چیست؟
1- دانشجویی از طریق سایت سازمان وظیفه عمومی بخش خدمات الکترونیک به صورت اینترنتی
2- دانش آموزی
الف: ارائه اشتغال به تحصیل ( دانش آموزی ) به همراه وثیقه سفر مربوطه به وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه یا سکونت مشمول .
ب: صدور وارسال مجوز خروج از کشور توسط سامانه وظیفه عمومی به پلیس گذرنامه ناجا.
پ: صدور گذرنامه یا تمدید آن توسط گذرنامه ناجا.
 
14- آیا خروج از کشور دانشجویان در سنوات ارفاقی امکان پذیر می باشد؟
بله صدور مجوز خروج از کشور برای دانشجویانی که با موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاه و وظیفه عمومی در حال تحصیل در سنوات ارفاقی می باشند بلامانع می باشد. ولیکن بعد از فراغت از تحصیل اجازه خروج از کشور صادر نمی شود .

 

(۰) دیدگاه