سرفصل دروس گروه عمران

چهار شنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۱۲۹۲ بازدید
سرفصل دروس گروه عمران
ردیف نام درس طرح درس
1 آمار و احتمالات پیشرفته
2 محاسات نرم
3 آب های زیرزمینی
4 زمین شناسی
5 آشنایی با مهندسی محیط زیست
6 طراحی معماری و شهرسازی
7 راه سازی و روسازی
8 راه سازی
9 ایستایی
10

خرابی ها و دوام بتن

11 سازه های فولادی 2
12 تحلیل سازه ها 1
13 آمار و احتمالات مهندسی
14 تحلیل سازه 2
15 سازه های بتن آرمه 1
16 مقاومت مصالح 1
17 تحلیل و طراحی سیستم ها
18 دینامیک سازه ها
19 زبان تخصصی
20 آزمایشگاه تکنولوژی بتن
21 آزمایشگاه هیدرولیک
22 استاتیک (کارشناسی)
23 دینامیک (کارشناسی)
24 برنامه نویسی (کارشناسی)
25 طرح لرزه ای سازه ها
26 روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان
27 نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان
28

آئین نامه های ساختمان

29 محوطه سازی و پروژه
30 آشنایی با زلزله
(۰) دیدگاه