اطلاعیه شیوه نامه برگزاری امتحانات حضوری نیمسال دوم 1403-1402

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۰ بازدید

شیوه نامه برگزاری امتحانات حضوری
1)    کلیه دانشجویان بایستی کارت ورود به جلسه امتحان را از پورتال دانشجویی پرینت گرفته و  بهمراه کارت دانشجویی در جلسه امتحان همراه داشته باشند.
کارت امتحان باید دارای امضا و مهر واحد مالی باشد.(برای امضا و مهر به واحد مالی مراجعه نمایید)
در غیر این صورت از حضور آنها در جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد و عواقب آن برعهده شخص دانشجو می باشد.
2)    دانشجویان گرامی 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل موسسه حضور داشته باشند.
(در صورت تاخیر، امکان حضور در جلسه امتحان وجود ندارد)
3) دانشجویان می بایستی برنامه امتحانی خویش را با برنامه اصلی چک نمایند در صورت مغایرت به  آموزش موسسه  اطلاع دهند .
4) از آوردن کیف و وسایل شخصی غیر ضروری خودداری نمایید.
5) دانشجویان حق خروج هیچ نوع برگه ای از جلسه امتحان را ندارند و پس از تحویل اوراق بلافاصله بایستی نسبت به ترک حوزه امتحانی اقدام نمایند.
6) دانشجویان دقت نمایند حتما لیست حضور وغیاب را امضاء نمایند.
مصادیق تقلب
1)  به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده و مخدوش)
2) به همراه داشتن گوشی موبایل(حتی خاموش) ، ساعت هوشمند ، هندزفری ، ایرپاد ، یادداشت ، تبلت ،MP3  PLAYER و وسایل مشابه، هندزفری، ماشین حساب، کتاب و جزوه (بدون مجوز استاد)
3)  شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحان
4)  خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی
5)  جابجایی صندلی و یا شماره صندلی
6)  همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد، (به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان ،یادداشت کردن سوالات و)...
7) همراه داشتن هر نوع برگه و کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحانات روی آن نباشد.
8)  رد و بدل کردن برگه سوال و یا پاسخنامه با دیگر دانشجویان، نگاه کردن یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور
9)  ترک جلسه امتحان  قبل از امضای لیست حضور و غیاب
10)  هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد.
11)  بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزار کنندگان امتحان
12) پاره کردن، پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب.

 

(۰) دیدگاه