کتابهای چاپی

۱۳۸ بازدید

مجموعه کتاب های چاپی فارسی و لاتین کتابخانه در حال حاضر بالغ بر 11 هزار نسخه است که شامل بیش از 8000 عنوان می‌شود و روز به ‌روز بر تعداد این مجموعه افزوده می‌گردد. این مجموعه از نظر موضوع مرتبط با نیازهای آموزشی و پژوهشی اساتید و دانشجویان و مطابق با رشته های آموزشی موجود است. گفتنی است کتابخانه موسسه با عقد قرارداد همکاری با کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدوکتابخانه شرکت برق خراسان، امکان دسترسی دانشجویان با بیش از 100،000 عنوان کتاب را فراهم آورده است.


(۰) دیدگاه