آشنایی با کارکنان کتابخانه

۱۳۷ بازدید

نام و نام خانوادگی : مرضیه مقرونی

سمت :  مسئول کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس پست الکترونیکی: maghrooni@eqbal.ac.ir

تلفن :  38218003    و یا    38210075 –داخلی 245

--------------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی : نفیسه فاضل نسب

سمت : کارشناس پژوهشی و امور کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد بیوشیمی

آدرس پست الکترونیکی :  fazel@eqbal.ac.ir

تلفن :  38218003    و یا    38210075 –داخلی 245


(۰) دیدگاه