بخش نشریات ادواری

۵۸ بازدید

بخش نشریات ادواری

 

وظیفه این بخش تهیه، ثبت، نگهداری و ارائه خدمات مربوط به نشریات می باشد. این بخش با سفارش مجله های جاری نیازهای پژوهشی مراجعان را تامین می نماید. شناسایی و تهیه  منابع بر اساس نیاز جامعه و هدف کتابخانه صورت می گیرد. تعداد مجلات کاغذی فارسی 20  عنوان و روزنامه های فارسی 5 عنوان می باشد. دسترسی به متن کامل و چکیده بیش از 6000 عنوان مجله فارسی و لاتین نیز از طریق پایگاههای اطلاعاتی مشترک و قرارداد همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی میسر می باشد.

از جمله خدماتی که توسط این بخش ارائه می گردد می توان به تهیه کپی مقالات، جستجوی اطلاعات کتابشناختی مقالات، راهنمایی مراجعین در یافتن مقالات موجود در ایران و سایر کتابخانه ها و تقویت برنامه خدمات امانت بین کتابخانه ای اشاره کرد.


(۰) دیدگاه