کمیته طرح نهایی

۴۳۶ بازدید

 -1 معرفی

 -2 آیین نامه ها

آیین نامه  نقشه های اجرایی طرح نهایی دیماه 1389

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

فایل های لازم جهت دفترچه مطالعات و دفترچه فاز 2

 -1 کادر نقشه ها و جلد برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 -2 فونت هایCAD برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 -3 جلد دفترچه مطالعات ( توضیح : گالینگور جلد دفترچه مطالعات از نوع سرمه ای تیره ساده ایرانی است.(برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 -4 نحوه نگارش دفترچه مطالعات برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

 -5 طرح عطف دفترچه مطالعات برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

چارت مراحل اجرائی طرح نهایی

برای دریافت چارت اینجا کلیک کنید.

شرح مراحل اجرائی طرح نهایی

برای دریافت اینجا کلیک کنید.

(۰) دیدگاه