کارشناسی

۶۲ بازدید

فارغ‌التحصیلان رشته معماری در نهایت می‌توانند در زمینه‌های زیر ایفای نقش کنند:

طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طراحهای اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا عناصر تشکیل دهنده بنا.

رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری (مهندسی مشاور)

 نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی (مهندسی ناظر)
 مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه‌های معماری (مدیریت پروژه)
 تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان.
همکاری با کلیه متخصصینی که کارشان با ساماندهی فضای زیست مرتبط است، مانند اکولوژیست‌ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و. . . .
طراحی پارک‌ها و میادین شهری و محوطه سازی.
مشارکت در پروژه‌های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی.
طراحی تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلی.
انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضای زیست.

(۰) دیدگاه