آقای مهندس تقی زاده

۱۵۳ بازدید

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

پیش نیاز

تعداد نفرات

اسامی دانشجویان

1

طراحی وپیاده سازی نرم افزار مدیریت وبرنامه ریزی گروه های آموزشی(مدیریت اساتید، برنامه ریزی کلاسی، امتحانات و...)


 

 

2


 

2

طراحی وپیاده سازی سیستم مدیریت کارآموزی وپروژه قابل اتصال به سیستم جامع آموزش موسسه


 

 

2


 

 3

 بررسی روشها و ابزار گرافیک کامپیوتری 3 بعدی و و پیاده سازی یکی از این روشها

 

 
1
 

 
4

بررسی تکنیکهای  VRMLو پیاده سازی یک برنامه 3‌ بعدی با آن

    1  
5

بررسی تکنیکهای  برنامه نویسی گرافیکی 3 بعدی با DirectXو پیاده سازی یک برنامه 3‌بعدی با آن

    2  
6

بررسی تکنیکهای  برنامه نویسی گرافیکی 3 بعدی با OpenGLو پیاده سازی یک برنامه ساده 3‌بعدی با آن

    2  
7

طراحی سیستم اتوکالیبراسیون تصاویر برای نمایش تصاویر بر روی سطوح منحنی بهمراه پیاده سازی و یا شبیه سازی

    2  
8
 

 

 

 

 

 

استاد راهنما:آقای مهندس تقی زاده

سقف پذیرش پروژه:   10 نفر

 

taghizadeh.j@gmail.com

 
(۰) دیدگاه