آقای مهندس مدنی

۸۷ بازدید

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

پیش نیاز

تعداد نفرات

اسامی دانشجویان

1

داده کاوی استخراج غیر بدیهی اطلاعات بالقوه مفید از روی داده هایی است که قبلاً، ناشناخته مانده اند


 

 
 
 

2

آنالیز خرید و فروش سهام با استفاده از داده کاوی

 
 
 
 

3

داده کاوی و حفظ حریم شخصی t صاحبان داده ها می خواهند با یکدیگر برای رسیدن به نتایج بهتر مشارکت کنند و عملیات داده کاوی را انجام دهند.


 

 
 
 

4

مسیریابی دینامیک ( مسیریابی با توجه به ترافیک، طول مسیر، جهت کنترل ترافیک


 

 
 
 

5

بررسی توابع فراکتالی و پیاده سازی چند نمونه فراکتال


 

 
 
 

استاد راهنما:آقای مهندس مدنی

سقف پذیرش پروژه:   - نفر

(۰) دیدگاه