کاردانی ناپیوسته مکانیک

۹۷ بازدید

اهداف دوره ی کاردانی ناپیوسته :

تربیت افرادی که با آگاهی و شناخت مناسب از امکانات بخش تولیدی و قابلیت های آن بتوانند با درکی صحیح از اصول طراحی مهندسی اجزاء مختلف ماشین آلات صنعتی با رعایت استانداردهای نقشه کشی فکر طراح را با زمان نقشه های صنعت جهت تفهیم برای ساخت و مونتاژ به کارگاه قسمت تولید ارائه نمایند دانش آموختگان این رشته به راحتی میتوانند به عنوان دستیار کارشناس برای رشته بکارگرفته شده و با توجه به دروس گذرانده اقدام به طراحی پروژه های ساده نمایند .

نقش و توانایی :

-          نقشه کشی و تهیه نقشه مکانیزم های مختلف مانند ( طراحی قالب ها ، قید و بندها ، قطعات ماشین ها و سایر قطعات صنعتی )

-          نقشه کشی با استفاده از نرم افزارهای مختلف و پیشرفته

-          نقشه کشی تاسیسات ساختمانی و اسکلت های فلزی ( گاز ، آب ، برق )

-          کمک طراحی قطعات صنعتی

-          نظارت و بازرسی و کنترل کیفی قطعات صنعتی

مشاغل قابل احراز :

فراگیران نیز از پایان دوره می توانند در مشاغل زیر بکار گرفته شوند :

-          سرپرست دفتر نقشه کشی در دفاتر فنی و نقشه کشی ( نقشه کشی نقشه های صنعتی ، قالبها و تولیدها و سایر مکانیزم ها ...)

-          نقشه برداری صنعتی ( مهندسی معکوس )

-          نقشه کش نقشه های تاسیسات ساختمانی و اسکلت های فلزی
-          بازرس و کنترلر در آزمایشگاه های  اندازه گیری دقیق

(۰) دیدگاه