مدارک لازم جهت ثبت نام

۱۱۰ بازدید

    - هشت قطعه عکس 3 در 4 تهیه شده در سال جاری
    - تبصره: 12 قطعه عکس تمام رخ 4-3 تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.
    -  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
    - اصل و تصویر کارت ملی (پشت و رو)
    - اصل و تصویر مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی (فقط برای دانشجویان مقطع کاردانی)
    - اصل و تصویر مدرک دوره کاردانی یا گواهی موقت فراغت از تحصیل (فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته)
    - اصل و تصویر مدرک نظام وظیفه ( برای داوطلبان مرد ) یا مدرکی که که یکی از وضعیتهای زیر را برای دانشجو نشان دهد:

   - دانش آموز سالجاری - معافیت تحصیلی - دفترچه آماده به خدمت - کارمند مرخص از خدمت - سرباز وظیفه در حال خدمت - معافیت موقت - کارت پایان خدمت - معافیت دائم


     -  اصل و تصویر حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت
     - معرفی نامه رسمی برای استفاده کننده از سهمیه (شاهد ، ایثارگران و غیره)
     -  اصل فیش پرداخت شهریه طبق اطلاعیه ثبت نام مؤسسه به شماره حساب جام  1639002030بانک ملتجهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 77-8210075 (0511) تماس حاصل فرمایید.
 

(۰) دیدگاه