شورای فرهنگی

۹۶۱ بازدید
شورای فرهنگی

1-رئیس موسسه پرفسور سید حسین نوعی

2-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه برق و رباتیک

3- حجت الاسلام حاج آقای هاشمی گنابادی

4-مدیر فرهنگی حجت الاسلام غلام نبی گلستانی

5-سرپرست دانشجویی مهندس بهرامی جوین

6-مسئول بسیج دانشجویی آقای دشتبان

7-رئیس حراست حاج آقای اهرابی

8-نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه- متغیر

(۰) دیدگاه