انجمن علمی مکانیک

۱۵۳ بازدید

 

اعضای شورای انجمن علمی مکانیک:

 

علی دهقانی

8910144060

-عضو اصلی

سید علی محدث کسایی

8910144053

-عضو اصلی

محمد باقر محمد زاده

8910144049

-عضو اصلی

پرویز عینی

8910144012

-عضو اصلی

میلاد حسین زاده

8910144045

-عضو اصلی

بابک کرمانی نژاد

8910144034

-عضو علی البدل

سید محمد نصیر تقوی

 

8910144057

-عضو علی البدل

دبیر خانه انجمن :

دبیر انجمن علمی : سید علی محدث کسایی09151209367 

آدرس الکترونیک :mech.eqbal@yahoo.com 

آدرس پستی :

وبلاگ:mechanic-eqbal.blogfa.com 

کمیته ها:

برنامه ها: کلاس آموزشی solid work

                 بازدید علمی

             بانکCD نرم افزار تخصصی

نشریه : مجله تخصصی سبقت

نمونه حکم:

(۰) دیدگاه