انجمن علمی الکترونیک

۱۰۵ بازدید

انجمن علمی گروه آموزشی الکترونیک

 

اعضای شورای انجمن علمی الکترونیک:

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نوع عضویت مقطع تحصیلی
احسان جعفری طرقی 9010188052   کارشناسی ناپیوسته

محمد رضا سند گل

9010188010

  کارشناسی ناپیوسته

عماد استادی مقدم

9010188058

  کارشناسی ناپیوسته

محسن حیدری پورسکه   

9010188075

  کارشناسی ناپیوسته

حسن مولایی معروف

9110188068

  کارشناسی ناپیوسته

مجتبی حسن پور

9110188068

  کارشناسی ناپیوسته

محمود معراجی نسب

9110188066

  کارشناسی ناپیوسته
 

 

دبیر خانه انجمن :

دبیر انجمن علمی :احسان جعفری طرقی

آدرس الکترونیک : eqbaleem@yahoo.com

آدرس وبلاگ : www.eeew.mihanblog.com

کمیته ها :

برنامه ها :

 نمونه  حکم:

 

 

 

 

 

(۰) دیدگاه