معرفی مجله ها و نشریات موجود در کتابخانه موسسه

۲۴۰ بازدید

دانشجویان گرامی، آیا می دانید، کتابخانه موسسه با مجله ها و نشریات ذیل مشترک بوده و شما می توانید آنها را در سالن مطالعه کتابخانه مطالعه نمائید :
  - روزنامه ها و نشریات:  خراسان، قدس، بازارکار، دنیای اقتصاد، ستون آزاد و به زودی خبر ورزشی
 - مجلات:  معمار، آبادی، صفه، پیام مهندس، صنعت برق، ستبران، امواج برتر، علم الکترونیک و کامپیوتر، کامپیوتر و ارتباطات، ساخت و تولید، قالب سازان، موفقیت، ماشین، شکار و طبیعت، معارف، پیک تقریب و دهها مجله اهدایی دیگر.
 

(۰) دیدگاه