اعلام نتایح رای گیری انجمن رباتیک

۳۶۰ بازدید

شمارش آرا زیر نظر اعضای هیئت موسس رباتیک و مسئول امور دانشجویی خانم صابری صورت گرفت و نتیجه به شرح ذیل میباشد

اعضای اصلی :

آقای محمدرضا ضرابی نیا

آقای بهنام سیستانی

خانم نیلوفر کاشف پور

خانم مهرناز مهرازی

آقای مصطفی زینلی مقدم

 

اعضای علی البدل:

آقای سید محمد سید مهدی

خانم زهره صلواتی زاده

(۰) دیدگاه